İKİ DÖVLƏT TƏK MİLLƏT

28.12.2018 16:05     YazarKlub     2414

İKİ DÖVLƏT TƏK MİLLƏT
İki dövlət tək millət
Köksündə Cumhuriyyət
Qanadlanar hər zaman
Bizimlə qalibiyyət .

Sərhədlər ,sədlər bilməz
Azım qüdrət tükənməz,
Kimsələrə baş əyməz
Kimsədən qorxu bilməz.

Birlikdir amacımız
Birlikdir inancımız ,
İstiklal əsgəriyik
Komandan əcdadımız .

Biz beləyik əzəldən
Düz yolçuyuq düzeldən .
Alqışlandıq güçaldıq
Yüz obadan ,yüz eldən .

Qoşadır bayrağımız
Qoşadır hilalımız,
Məsləkimiz yolunda
Müqəddəsdir andımız .

Türkiyə Azərbaycan
Hər iksi bir qəlbdə can
Ucal ey şanlı vətən
Sənə həran can qurban
Ucal ey şanlı vətən
Sənə həran can qurban.


2014 İLİNDƏN BU YANA EĞİTİMCİ YAZAR SULTAN ÖZATEŞ İLƏ “İKİ DEVLET BİR MİLLET” PROJESİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TÜRKİYƏDƏ VƏ AZƏRBAYCANDA ƏDƏBİYYAT İNCƏSƏNƏT RƏSSAMLIQ SAHƏSİNDƏ BİR ÇOX İŞLƏRƏ İMZA ATILMIŞDIR. AZƏRBAYCANDA, TÜRKİYƏDƏ ƏN MÖTƏBƏR MƏCLİS VƏ MƏKANLARDA GERÇƏKLƏŞDİRİLƏN TƏDBİR, PROJE FESTİVALLARA HƏR İKİ DÖVLƏTDƏN YAZARLAR, SƏNƏTKARLAR, İŞ ADAMLARI, MEDİA İŞÇİLƏRİ QATILMIŞlAR. SƏNƏT SƏNƏTKARA AİDDİR. BİRLİYİMİZİN, QARDAŞLIĞIMIZIN PARLAQ SÜBUTU OLAN BU İŞ BİRLİYİMİZ ƏCDADLARIMIZDAN ƏRMAĞAN OLARAQ BİZLƏRƏ VERİLMIŞ BİR MÜKAFATDIR VƏ BUNU FƏXR VÜQAR ƏZİMLƏ İRƏLİYƏ APARIR, ÖLKƏLƏRİMİZ ARASINDA OLAN ƏLAQƏLƏRİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ BACARIĞIMIZI ƏSİRGƏMİRİK. İKİ DEVLET BİR MİLLET OLARAQ “ŞAİR BAKIŞLI KALEMLER”, ULUSLARARASI “İKİ DEVLET BİR MİLLET” ANTOLOGİYALARINDA ŞEİRLƏRİMIZ ANKARA SANAT PLATFORMU BAŞKANI SULTAN ÖZATEŞ XANIMIN RƏHBƏRLİYİ İLƏ ÇIXARILMIŞDIR. AZƏRBAYCANA SONSUZ VURĞUN OLAN BU GÖZƏL İNSAN BİZLƏRİN HƏR BİRİMİZİ SEVGİ SAYĞI MƏHƏBBƏTİ İLƏ ƏHATƏ ETMİŞDİR. BU BİRLİYİMİZ YENİDƏN 22 DEKABR TARİXİNDƏ SAAT 16-DA VƏ 19 -31 DEKABR TARİXLƏRİ ARASINDA SAAT 17-DA HƏR KƏSƏ AÇIQ OLARAQ ZAFER ÇARŞISI BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ GÜZEL SANATLAR GALERİSİ KIZILAY ANKARADA SEVƏNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞƏCƏKDİR 
TÜRKİYƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA KEÇİRİLƏCƏK 10. ANKARA SANAT FESTİVALI ETKİNLİKLƏRİNƏ VƏ ƏDƏBİYYAT ŞÖLENİNDƏ ÖLKƏMİZİ TƏMSİL ETMƏKDƏN PLATFORMU BAŞKANI SULTAN ÖZATEŞ TƏRƏFİNDƏN DƏVƏT EDİLMƏKDƏN QÜRÜR DUYURUQ. KİTABLARIMIZLA FESTİVALA QATILARAQ İMZA ETKİNLİĞİ HƏYATA KEÇİRƏCƏK. AZƏRBAYCAN ŞERİ HAQQINDA SÖYLƏMƏK VƏ ŞERLƏRİMİZİ GECƏDƏ OXUMAQ QÜRURMUZ OLACAQDIR ANKARA SANAT PLATFORMU AZƏRBAYCAN TƏMSİLCİ BAŞKANI OLARAQ DOSTLARIMIZLA FESTİVALA QATILMAQ ÜÇÜN ANKARAYA GEDİRİK VƏ SEVGİLƏRİMİZİ BÖLÜŞƏCƏYİK. BİZİMLƏ BİRLİKDƏ OLACAQ BÜTÜN İŞTİRAKCILARA UĞURLAR DİLƏYİRƏM.


QALİBƏ CƏFƏROVA
ANKARA SANAT PLATFORMU AZƏRBAYCAN TƏMSİLCİ BAŞKANI

Reaksiya.az

Şərhlər